Cannabis and Intestinal Worms

Translated by: Jennifer Gardose
wormsRead in English

Ang Intestinal worm (o tiwa) infestations (fasciolopsis buski) ay nagdudulot ng matinding sakit at pinsala sa kalusugan at sa pagkatao ng hindi mabilang na populasyon ng mga tao at hayop lalo na sa nasyon ng Timog Silangang asya Kung saan may mahinang imprastruktura ng tubig at pangangalaga sa kalusugan

Kapag ang may gulang na bulate,na kilala bilang giant intestinal flukes, ay pumasok sa digestive tract maari silang maglatag ng libo libong bagong itlog sa araw araw.kinakabit ng mga bulate ang kanilang sarili sa intestinal walls at maari silang lumaki ng ilang sentimentro ang haba. Kadalasang mahina ang impeksyon o walang obvious na senyales. gayunpaman,makakaranas ang pasyente ng sintomas tulad ng sakit sa tiyan,pagtatae ,pagsusuka,bloating,cramps,fluid build up(ascites) o pamamanas, at pagkamatay sa pamamagitan ng sekretong pagsipsip ng Toxins ng mga parasito.

Ang modernong medesina Ay gumagamit ng klase ng gamot na tinatawag na anthelmics (to kill worms), Gaya ng oxyclozanide para sa mga hayop, o thiabendazole para sa Tao upang patayin ang fluke. Ang parehong gamot ay ngdadala ng matinding potensyal na panganib salungat na epekto gaya ng nakakalasong reaksyon sa atay at sa reproductive organ.

Ipinakita sa tala ng kasaysayan na ang katas ng cannabis ay ginamit sa paggagamot ng mga parasito kabilang ang gastrointestinal parasite.

Isang ekperimento ang naglathala sa The Indian Journal of experimental Biology (1995)1 at pinangasiwaan ng mga mananaliksik gamit ang scanning electron microscopy (SEM) technologies Na kilala sa pinakaunang modernong laboratoryo ng pagsusuri upang makita ang epekto ng cannabis sa mga bulate.

Ipinamalas ang resulta ng ekperimento ng laboratoryong Ito na ang katas ng dahon ng cannabis na may 5,10,20 mg/ml ng phosphate buffered saline na nagiging sanhi ng lubos na pagkapinsala ng mga parasito.Bukod pa dito napag-alaman na ang katas ay higit na nakakamatay kaysa sa pharmaceutical oxyclozanide.

Jumping forward in time of 2015 natuklasan namin ang isa pang pag aaral na sinusuri ang epekto ng cannabis at relasyon nito sa intesnal worm.2 Sa pagkakataong ito nakita ng mga mananaliksik ang tribe ng nomadic pygmies in the Congo Basin, Africa called Aka.

Ang Aka ay plagued sa pamamagitan ng mataas na pagkalat ng intestinal parasito. Ang mananaliksik ay nangolekta ng daan daang dumi ng tao sa mga volunteers at nagtatag ng presence of intestinal parasito sa pamamagitan ng pagbibilang ng itlog sa kasalukuyang sample. Ang Microscopy ay nagtalaga ng rate ng malubhang impeksyon ng hookworm,roundworm and Ascaris.

Ang paggamit ng Aka ng cannabis recreationally, malawakang local ng pagsasanay. Bilang karagdagan sample sa mga dumi,ang siyentipiko ay gumamit ng immunoassay para suriin ang ihi ng mga kalahok para sa THCA.

Ang resulta ay ngpapakita na ang mga naninigarilyo at ang lumalanghap ay nagkaroon ng kabuluhan at mas kaunti ang bulati kumpara sa mga hindi. Higit pa rito,ang rate ng mga re-infection ay mas mabagal sa mga kalahok na gumamit ng canabis kung ikukumpara sa mga hindi gumamit.

Habang ito ay pinag-aralan, bagaman ito ay gumagamit ng sukatang biomarkers, Ay isang kaugnayan at hindi kinakailangan ng pagsasagawa,Ito Ay nagpapahiwatig na ang paggamit ng cannabis ay may kakayahang makabuo ng internal environment Laban sa mga parasitong Ito.

Nasabing ang relaxing at ang mind altering effect ng halaman na ito ay nagpapabago ng internal environment,the internal architecture of mind, upang makasupporta sa body chemistry Laban sa mga parasito.


1 Roy, Bishnupada, Tandon, Veena. In vitro fluckicidal effect of leaf extract Cannabis sativa Linn. on the trematode Fasciolopsis buski. Indian Journal of Experimental Biology Vol. 35, January 1997 pp.80-82.
2 Roulette CJ, Kazanji M, Breurec S, Hagen EH. Prevalence of cannabis use among Aka foragers of the Congo Basin and its possible relationship to helminthiasis. Am J Hum Biol. 2016 Jan 2;28(1):5-15.